Kurier Finlandia

Usługi

Jakie Towary Transportujemy?

Paczki standardowe oraz niestandardowe,meble,materiały budowlane,rowery,motocykle,quady,auta osobowe,zwierzęta

Wymiary

Przewozimy wszelkie towary o maksymalnych wymiarach 5 m dł X2 m szerX.2 m wys

Zabronione Substancje

Przewóz towarów wiąże się z restrykcjami. Przewoźnik nie przyjmuje do przemieszczania i doręczenia Przesyłek zawierających: a) rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest kraj nadania lub doręczenia b) rzeczy niebezpiecznych, mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu czy też spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek c) materiałów łatwopalnych i żrących, materiałów wybuchowych d) alkoholu e) papierosów (wszelkie wyroby tytoniowe) f) broni palnej, replik i amunicji, broni białej g) instrumentów muzycznych, smyczkowych i szarpanych h) dzieł sztuki i) biżuterii ( z materiałów szlachetnych) j) rzeczy, na których przewóz wymagane jest odrębne zezwolenie k) pieniędzy, czeków i innych papierów wartościowych na okaziciela l) żywych zwierzątm) roślin, nasion n) cieczy, płyny, materiałów płynnych, substancje lejące (farby, kleje, żywice, miód, itp.) o) towarów wymagających temperatury kontrolowanej p) towarów do produkcji produktów leczniczych, narkotyków oraz substancji psychotropowych i halucynogennych, komponentów q) produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne r) rzeczy łatwo psujących się, żywność lub rzeczy wrażliwych s) zwłok t) przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy u) innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek v) rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego. 2. W przypadku gdy przesyłka stwarza zagrożenie zniszczenie/uszkodzenie innych przesyłek, bądź samochodu (ze względu na zawartość przesyłki niezgodną z Regulaminem) w szczególnych przypadkach przesyłka ta może zostać poddana utylizacji przez naszą firmę bądź podwykonawców wykonujących dla nich usługi. 3. W przypadku gdy przesyłka zniszczy/uszkodzi inne przesyłki ze względu na swoja zawartość, nadający (zlecający) może zostać obciążony kosztami powstałymi w skutek zaistniałej sytuacji

Współpraca

Dla firm oferujemy możliwość podpisania atrakcyjnej umowy na dłuższą współpracę w zakresie transportu.

FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania:

Przesyłkę mozna wysłac na nasz adres firmowy,zlecic nam odbiór przesyłki kurierem,zlecic odbiór przesyłki przez naszego pracownika osobiscie.

Tak oczywiście.Realizujemy usługę od drzwi do drzwi

 

Śledzenie przesyłki jest możliwe na każdym etapie transportu.Dzieki realizacji transportu osobiście przez naszych pracowników,otrzymasz dokładną lokalizację oraz przewidywany czas dostawy do odbiorcy.Skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez email